" />
به نهال چت خوش امدید
اطلاعات منتشرشده جدید نهال چت مطالعه نمائید

نهال چت یا نهال چت یکی از بزرگترین چت روم های فارسی میباشد که فعالیت خود را در سال 1390 شروع کرده

نهال چت قدیمی باداشتن امکانات فول ومحیط گرافیکی شاد ونصب وفعال بودن برنا مه های متعددباعث افزایش بازدید این چتروم شده

نهال چت بعنوان یکی ازچت روم های برترواصلی وشلوغ درمجازی توانسته است درزمینه جذب وبحث گفتگو ازتباط قوی بین کاربران برقرارنماید

نهال چت درکشورهیچگونه شعبه ای دیگر ندارد ازرفتن به چتروم های هم نام جداخوداری نمائید